Doelgericht leren

‘Vanaf volgend jaar ziet een schooldag op De Nieuwe Veste in Hardenberg er anders uit dan iedereen gewend is.’

OVER DOELGERICHT LEREN

In het kort:
■   iedere leerling heeft zijn eigen leerroute;
■   vanuit de leerroute wordt bepaald welke flexuren de leerling volgt;
■   ‘s ochtends, tijdens Login, stellen leerlingen hun leerdoelen op zodat ze doelgericht leren;
■   tijdens Logout wordt bepaald of de leerdoelen zijn behaald;
■   vaste instructiemomenten;
■   begeleiding door mentor en vakdocent;
■   betere prestaties omdat we rekening houden met het bioritme van tieners.


Waarom Doelgericht leren?
Iedere leerling heeft een eigen leerbehoefte. Geen enkele leerling is hetzelfde: de leerstijl is anders, de behoefte aan extra hulp of uitdaging bij een vak is ook niet gelijk. In het nieuwe onderwijssysteem houden wij rekening met deze verschillen. Leerlingen kiezen hun eigen lessen op basis van behoefte. In feite stellen ze hun eigen lesrooster samen. Aan vakken die meer moeite kosten, kan meer tijd worden besteed. Beheerst een leerling de lesstof juist goed, dan kan hij op een hoger niveau aan het werk. De leerling beslist zelf, maar wordt in de keuzes gecoacht en ondersteund door de mentor en vakdocent. Als een leerling moeite heeft met het maken van de keuze, kan de mentor de keuze voor hem maken. De keuze wordt altijd gemaakt vanuit de leerroute. Deze leerroute duurt tien weken en is opgesteld door de mentor en de leerling, in samenspraak met de ouders.

Samen ontwikkelen
Inmiddels heeft de school twee proefweken met de leerlingen en twee informatieavonden met ouders gehad. Er zijn platforms gevormd met ouders, zodat ook zij inspraak hebben in de onderwijsvernieuwing. Daarnaast zijn er diverse studiedagen waarbij de docenten in werkgroepen werken aan de ontwikkelingen. Uit al deze momenten komt veel bruikbare feedback waar de school mee aan het werk kan om het nieuwe onderwijsconcept tot in detail goed uit te werken. Op deze manier is het nieuwe onderwijsmodel van iedereen: van leerlingen, ouders en medewerkers.

Een dag op De Nieuwe Veste...

Een dag bestaat uit de Login, flexuren (zelf gekozen lessen), instructiemomenten, wederom flexuren en de Logout.

Login en Logout
Dagelijks wordt er door de leerlingen uit klas 1 en 2 ingelogd.  Tijdens het inlogmoment worden de leerdoelen voor de dag bepaald; dit zorgt ervoor dat de leerling doelgericht naar de lessen gaat. Tijdens de Logout, dat één of twee keer in de week plaatsvindt, wordt geëvalueerd of de gestelde doelen zijn gehaald.

Flexuren
Tijdens deze momenten wordt er gewerkt aan de vastgestelde leerdoelen. De leerling bepaalt zelf welke flexuren hij bezoekt. Tijdens de flexuren gaat de leerling onder begeleiding van de vakdocent aan de slag met het verwerken van de lesstof.

Vaste instructiemomenten
Instructie blijft: elke dag hebben de leerlingen een aantal instructiemomenten. Tijdens deze momenten krijgt de leerling van de vakdocent uitleg over de theorie. Alle vakken komen aan bod.

Lestijden
De lestijden voor klas 1, 2 en 3 zijn dagelijks van 8.30 uur tot 15.00 uur en voor klas 4 en 5 van 8.30 uur tot uiterlijk 15.30 uur.

Gefaseerde invoering
In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart we in leerjaar 1 en 2 met het nieuwe model en de aangepaste lestijden. Met ingang van het huidige schooljaar krijgt klas 3 ook les volgens het nieuwe model. De leerjaren 4 en 5 volgen.

TWO
Wat blijft, is het thuiswerkvrije systeem (TWO); vrij is ook echt vrij!


OVER GOED KIEZEN

Brede school
Vanaf nu kun je op alle niveaus je diploma halen binnen De Nieuwe Veste.

Onderbouw (dakpanklassen)
b/k voor leerlingen met het advies basisberoepsgerichte/kaderberoepsgerichte leerweg
k/m voor leerlingen met het advies kaderberoepsgerichte leerweg/mavo
m/h voor leerlingen met het advies mavo/havo
h/v voor leerlingen met het advies havo of vwo

Bovenbouw
basis
kader
gemengde leerweg
mavo
havo
vwo (t/m klas 4 gegarandeerd)
  
In het nieuws

De landelijke pers, waaronder Trouw, NRC en Radio1, en de lokale pers, waaronder RTV Oost en Radio Noos, plaatsten artikelen of brachten verslag uit in radio-uitzendingen over onze aanstaande onderwijsvernieuwing. Wilt u de artikelen nog eens rustig nalezen of het fragment beluisteren? Dat kan!

Kijk dan op www.denieuweveste.nl/Locaties/Piet_Heinstraat_Hardenberg/De_Nieuwe_Veste_in_het_nieuws.