Passend onderwijs stelt de ondersteuningsbehoefte van een kind of jongere centraal. Het gaat niet om de mogelijke belemmeringen van leerlingen, maar om wat zij nodig hebben om hun schoolloopbaan goed te doorlopen.

Een deel van de leerlingen ervaart problemen in die schoolloopbaan. Dat kan door medische klachten, gedragsproblemen , door hun thuissituatie of door een combinatie van factoren komen. Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat voor iedere leerling met een ondersteuningsbehoefte een passende plek en maatwerk voor extra ondersteuning beschikbaar is.

De extra ondersteuning die uw kind nodig heeft wordt, in overleg met u, rechtstreeks door de school georganiseerd.

Meer informatie?

www.passendonderwijs.nl

 

De Nieuwe Veste, Piet Heinstraat

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste.pdf
Medicijnverstrekking en medisch handelen.pdf
Ondersteuningsprofiel Piet Heinstraat.pdf
Zorgplan 2014-2015 Piet Heinstraat .pdf
School Ondersteunings Plan DNV Hardenberg.pdf

Informatie over het samenwerkingsverband Noordoost Overijssel is te vinden op www.swvno-overijssel.nl