Onderwijsaanbod

Brede school
Vanaf volgend schooljaar kun je op alle niveaus je diploma halen binnen De Nieuwe Veste.

Onderbouw (dakpanklassen)
b/k voor leerlingen met het advies basisberoepsgerichte/kaderberoepsgerichte leerweg
k/m voor leerlingen met het advies kaderberoepsgerichte leerweg/mavo
m/h voor leerlingen met het advies mavo/havo
h/v voor leerlingen met het advies havo of vwo-advies

Bovenbouw
basis
kadergemengde leerweg
mavo
havo
vwo (t/m klas 4 gegarandeerd)