Op 9 en 10 december zijn er twee ouderavonden gehouden. Dhr. Versteeg heeft hier een presentatie gehouden over de onderwijskundige visie achter het nieuwe onderwijssysteem: waarom doen we dit en waarom vinden we dit zo belangrijk voor de toekomst van de school? Naar aanleiding van deze ouderavonden is er een ouderplatform samengesteld.

Op deze pagina vindt u alle informatie over het ouderplatform en de notulen van de bijeenkomsten.

Notulen bijeenkomst woensdag 4 februari.