Klik op onderstaande links voor verwijzingen uit de schoolgids

Strategisch beleidsplan de Nieuwe Veste
101.00.00-BEL Strategisch beleidsplan De Nieuwe Veste 2015-2019.pdf
101.03.00-BEL schoolplan 2013-2016.pdf

Aanmelding en toelating
204.01.00-BEL aanmelding toelating weigering en plaatsing leerlingen.pdf

Bevorderingsnormen
205.06.00-PRO maximale verblijfsduur leerlingen.pdf
205.07.00-PRO Toelatingscode mavo 4-havo 4 havo 5-vwo 5.pdf
205.01.00-BEL bevorderingsnormen BGL 2016-2017.pdf
205.02.00-BEL bevorderingsnormen Mavo 2016-2017.pdf
205.03.00-BEL bevorderingsnormen havo 2016-2017.pdf
205.04.00-BEL bevorderingsnormen vwo 2016-2017.pdf
205.05. 00-BEL bevorderingsnormen Hardenberg 2016-2017.pdf

Klachten, bezwaar en beroep
505.01.00-PRO klachtbehandeling.pdf
505.02.01-PRO samenvatting bezwaar en beroep.pdf
505.03.00-PRO bezwaar en beroep.pdf

Informatie en communicatie
108.01.00-BEL privacy en cookies.pdf
108.02.00-PRO privacy verwerking leerlinggegevens.pdf
806.01.00-PRO informeren gescheiden ouders.pdf
800.01.00-PRO bewaartermijnen.pdf

Toetsing, RTA en examen
206.01.00-PRO examencommissie.pdf
206.02.00-PRO commissie van beroep examens.pdf
206.07. 00-BEL toetsbeleid.pdf
206.08.00-BEL toetsreglement.pdf
207.01.00-PRO reglement van toetsing en afsluiting 2016-2017.pdf

Veiligheid
107.01.00-BEL (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld.pdf
107.02.00-BEL veiligheidsplan leerlingen.pdf
107.05.00-BEL Anti-pesten.pdf
107.06.00-PRO kindermishandeling.pdf
107.08.00-PRO kluiscontrole.pdf
208.01.04-BEL gedragscode ICT leerlingen.pdf

Leerlingenstatuut en leerlingenraad
208.01.00-BEL leerlingenstatuut 2015-2017.pdf
508.07.00-PRO huishoudelijk reglement leerlingenraad.pdf
508.08.00-PRO huishoudelijk reglement leerlingendeelraad.pdf

Huisregels / gedragscode ICT
208.01.02-PRO huisregels 2016-2017 alle locaties.pdf
400.18.04-BEL gedragscode ICT 2016 .pdf

Protocol Time Out
302.01.00-PRO Time-Out 2015-2017.pdf

Schorsing en verwijdering
208.03.00-PRO schorsing en verwijdering leerlingen.pdf

Zorgplan
208.02.00-BEL verlof leerlingen.pdf
301.01.00-BEL SOP DNV Coevorden 2015.pdf
301.01.01-BEL SOP DNV Hardenberg 2015.pdf

Kwaliteit
Kwaliteitszorg.pdf