Onderwijsaanbod

Vmbo beroepsgerichte leerwegen, mavo, havo, vwo Coevorden

Vmbo beroepsgerichte leerwegen
In leerjaar 1 volgen alle leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen het intersectorale programma. Dit biedt leerlingen een breed inzicht in beroepen en opleidingen met excursies, beroepsörientaties en stages. Er zijn twee uitstroomvarianten: dienstverlening & commercie en technologie & commercie. In leerjaar 2 wordt het niveau gekozen dat bij de leerling past: dat is basisberoepsgericht (BB) of kaderberoepsgericht (KB).
Naast een beroepsgericht gedeelte zijn er de algemeen vormende vakken zoals: Nederlands, Engels,  Duits, informatica, sport en bewegen, kunst en cultuur en mens en maatschappij.
Heeft een leerlingen meer individuele aandacht nodig? Dan is er leerwegondersteuning. En wie beter presteert met meer werken in de praktijk is op zijn plek in het leerwerktraject. Dit kan vanaf het derde leerjaar.

Mavo      
Leerlingen in de mavo werken de eerste twee leerjaren via de computer aan hun taken voor de verschillende vakken. Dat kan alleen zijn of in groepjes. De vakken worden niet gecombineerd, waardoor ieder vak voldoende aandacht krijgt. Voor leerlingen die van techniek houden is er bèta- mavo. Wie na de mavo verder wil in het mbo kiest in het derde leerjaar voor de ambitiestroom. Wie door wil naar de havo gaat dan naar de havostroom. Wat ook mogelijk is: direct van 4 mavo naar 5 havo!   Excursies, stages en sportactiviteiten maken de mavo compleet. 
 
Havo
In havo 1, 2  en 3 zijn er algemene vakken. Voor leerlingen met een passie voor techniek is er in het eerste leerjaar het technasium. Voor jongens èn meisjes. In zeven weken ontdekken leerlingen hoe leuk techniek kan zijn.  In het vierde leerjaar kiezen leerlingen een profiel. De profielen zijn: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij en cultuur en maatschappij.
Met activiteiten als politieke jongerendagen, excursies, werkweken, sportdagen en internationale projecten hoeft niemand zich te vervelen. De meeste leerlingen stromen na vijf jaar door naar een hbo opleiding of het vwo.
 

Vwo (atheneum en gymnasium)
Leerlingen kiezen voor het atheneum of het gymnasium. De eerste drie jaar zijn er algemene vakken. Met in het gymnasium Latijn in de eerste klas en Grieks vanaf de tweede. 
Voor leerlingen met een passie voor techniek is er in het eerste leerjaar het technasium. Voor jongens èn meisjes. In zeven weken ontdekken leerlingen hoe leuk techniek kan zijn.  
In het vierde leerjaar kiezen leerlingen een profiel. De profielen zijn: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij en cultuur en maatschappij.
Met activiteiten als politieke jongerendagen, excursies, werkweken, sportdagen en internationale projecten is er genoeg te doen. Voor de gymnasiasten mag een reis naar Rome vanzelfsprekend niet ontbreken.  De meeste leerlingen stromen na zes jaar door naar de universiteit.