Ouderraad

Ouders/verzorgers hebben een stem in school via de ouderraad. In de vergaderingen komen allerlei actuele zaken en ontwikkelingen aan de orde. De sectordirecteuren zijn in adviserende zin bij de vergadering betrokken. De ouderraad informeert ouders/verzorgers via de website (menuknop organisatie, keuzemenu ouderraad) en de algemene ouderavond.

De algemene ouderavond is voor alle ouders/verzorgers. De avond wordt ingevuld met een actueel thema. Ook wordt het jaarverslag gepresenteerd waaruit blijkt hoe de ouderraad de jaarlijkse bijdrage die gevraagd wordt van ouders/verzorgers voor het schoolfonds besteed heeft. Verder is de ouderraad actief bij diverse andere activiteiten.

 

Ouderraad Van Heeckerenlaan

 

dhr. H. Vrooland Dagelijks bestuur (voorzitter)
mw. I. Baks - Vrieswijk Dagelijks bestuur (vicevoorzitter)
dhr. W. Platje Dagelijks bestuur (secretaris)
mw. G. Huizing - Bult Dagelijks bestuur (penningmeester)
mw. T. Redder - Hof Dagelijks bestuur
dhr. R. Broekhuizen  
dhr. A. Bijkerk  
mw. C. Fledderus - Ambergen  
mw. D. Kootstra - Palaster  
dhr. J. T. Landman  
dhr. C. Visser  
dhr. B.H.A. Karstenberg directeur onderwijsorganisatie, adviserend OR-lid
mw. D. Zandbergen notuliste

De Ouderraad komt bijeen op de volgende data:

Maandag 14 september 2015
Dinsdag 17 november 2015
Dinsdag 26 januari 2016
Maandag 11 april 2016
Dinsdag 14 juni 2016

De algemene ouderavond vindt plaats op woensdag 18 november 2015. 

 

Rij 1 (staand) : dhr. C. Visser, dhr. B. Karstenberg, dhr. H. Vrooland, mevr. G. Huizing-Bult, dhr. A. Bijkerk

Rij 2 (zittend) : dhr. J.T. Landman, mevr. D. Koostra-Palaster, mevr. T. Redder-Hof

Rij 3 (zittend) : dhr. R. Broekhuizen, mevr. I. Baks-Vrieswijk, mevr. D. Zandbergen, dhr. W. Platje

Op de foto ontbreken: mevr. A. Dorgelo-Robben, mevr. C. Fledderus-Ambergen, mevr. M. Hoegen-Sassen, mevr. D. Nevels-Soetebier, mevr. N. Vleems

 

Vragen?

Heeft u een vraag aan de ouderraad? Klik hier.

Notulen 2015/2016
2016-04-11 notulen.pdf
2016-01-26 notulen.pdf
2015-11-17 notulen.pdf
2015-09-14 notulen.pdf

Algemene Ouderavond 
2014-11-12 - OR - verslag algemene ouderavond.pdf


 

Presentatie Resultaten Tevredenheidsonderzoek 2014

Klik hier om de presentatie die gehouden is op de Algemene Ouderavond te bekijken.