Regels voor leerlingen 
 

Als er voor een toets meer lokalen gebruikt worden, ga je naar het lokaal dat je
wordt aangewezen d.m.v. een leerlingenlijst.

Absentie voor een toets moet vooraf worden gemeld aan de heer De Haan of
de heer Grendelman (vwo) of de heer Schuitema (havo).   

Je ouders/verzorgers dienen een schriftelijke verklaring te overleggen.

Hieruit blijkt dat je een bepaalde toets beslist niet kunt afleggen.

Als de absentie niet tevoren is gemeld, wordt deze als onaanvaardbaar beschouwd.

Dan treedt artikel 3 van het Reglement van Toetsing en Afsluiting in werking.

In de praktijk betekent dat vaak het cijfer 1.

Dit cijfer is niet herkansbaar omdat er dan sprake is van een onregelmatigheid.

Als je te laat komt, krijg je de verloren tijd niet terug.

Je mag niet eerder dan na 30 minuten vertrekken.

N.B. Je mag gebruik maken van een woordenboek Nederlands. In elk
toetslokaal ligt een aantal woordenboeken.

Voor de zekerheid kun je je eigen woordenboek meebrengen.

Maar geen geroof uit een ander lokaal!

Leerlingen die extra tijd krijgen, gaan naar lokaal 232 (vwo) of 207 (havo).
Ga je daar niet heen, dan krijg je geen extra tijd.

De eerste toets van de dag begint daar eerder: 8.30 uur.

De tweede toets is om 11.00 uur. De derde om 13.30 uur

Dus als jouw eerste toets voor de anderen om 11.30 uur begint, begin jij
om 11 uur, en begint je tweede om 13.30 uur

Maar bij alles geldt: tenzij anders aangegeven!