International contacts

Verder kijken dan de eigen wereld. Andere mensen ontmoeten, andere culturen ontdekken en daar van leren. De Nieuwe Veste heeft een actief internationaliseringsprogramma.

Comenius projecten
Bij een Comenius project zijn scholen uit verschillende Europese landen betrokken. Het idee is dat de deelnemers aan dit soort projecten ieder op hun eigen school met een onderwerp aan de slag gaan en vervolgens de resultaten samenbrengen met die van de andere deelnemers. Op die manier kan er een vergelijking gemaakt worden met de jongeren in de verschillende deelnemende landen. Op dit moment is een Comeniusproject over het omgaan met Sociale Media in voorbereiding voor de leerlingen van leerjaar 3 van de locatie Piet Heinstraat in Hardenberg. Het gaat daarbij om een tweejarig project met scholen uit Duitsland, Zweden, Litouwen en Polen.

Euregio projecten
Zelfs al woon je niet ver van elkaar, dan nog kunnen sommige zaken heel anders gaan! In het kader van Euregio projecten doen leerlingen van de Realschule en Hauptschule in Emlichheim dingen samen met de leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen van de Nieuwe Veste. Onderdeel daarvan is een vorm van beroepsoriƫntatie voor de leerlingen van de Duitse scholen. Schooljaar 2011-2012 zal daar een start mee gemaakt worden.


Regionaal Partnerschap
De contacten met de school in het Duitse Diepholz hebben er toe geleid dat de Nieuwe Veste en de Duitse school  besloten hebben een bilateraal Comeniusproject voor te bereiden. In dat project zullen leerlingen van de vwo afdeling samen met de Duitse leerlingen onderzoek doen in het kader van een natuurwetenschappelijk thema. Onderdeel van dat onderzoek dat twee jaar in beslag gaat nemen is veelvuldig contact tussen de leerlingengroepen. Met enige regelmaat zullen er klassikale leerling uitwisselingen georganiseerd worden.