Beroepsgerichte leerwegen (basis/kader) 
De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau 2). Deze leerweg is er voor leerlingen die heel praktisch ingesteld zijn. Een leerling kan in deze leerweg een leerwerktraject volgen (leren en werken).
De kaderberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen in de praktijk. Deze leerweg bereidt de leerling voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4).