Gemengde leerweg (vanaf leerjaar 3)
Een leerling kan voor de gemengde leerweg kiezen als hij of zij weinig moeite heeft met studeren, maar zich ook wil voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen. Deze leerweg bereidt de leerling voor op de niveau 3 en 4-opleidingen in het mbo.