Mavo (met bèta-mavo)
Mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en duurt vier jaar. De mavo bereidt voor op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) of de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en omvat onder andere algemene vorming. De vakken worden niet gecombineerd; in plaats daarvan zijn er vakoverstijgende projecten en opdrachten. Met bèta-mavo werken leerlingen aan praktische opdrachten uit de verschillende beroepssectoren.