Theoretische leerweg
Een leerling die weinig moeite heeft met studeren en nog geen specifieke beroepsopleidingen wil kiezen, kan voor de theoretische leerweg kiezen.  De theoretische leerweg bereidt de leerling voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo. Met de theoretische leerweg kan een leerling ook doorstromen naar de havo.