Klassenouders

Een klassenouder is een ouder die in overleg met de ouders van de leerlingen van een bepaalde klas/groep hen gedurende een aantal schooljaren vertegenwoordigt. Het klassenouderschap bestaat voor alle afdelingen van de eerste klas tot en met de examenklas. Drie maal per jaar komen de klassenouders van iedere afdeling in vergadering bijeen. Elke vergadering wordt bijgewoond door de afdelingsdirecteur. Per klas worden twee klassenouders aangesteld.

 

Klassenoudervergadering: maak(t) het verschil

Via de ouderraad krijgen ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar de vraag klassenouder te worden. Iedere klas heeft er twee. Klassenouders zien elkaar drie keer per jaar op school waar ze samen met de eigen afdelingsdirecteur praten over schoolse zaken (zoals excursies, herkansingen, bevorderingsnormen, toetsen en/of toetsweek) in de klassenoudervergadering, afgekort de kov. De actiepunten uit de vergaderingen worden zo snel mogelijk, in ieder geval voor de volgende vergadering, door de afdelingsdirecteur behandeld. De kov is inmiddels een waardevol onderdeel van de school en wordt met veel enthousiasme door de ouderraad georganiseerd.

Zeg het de kov
Als ouder/verzorger krijgt u drie keer per jaar een e-mail met daarin een aankondiging van de kov. Zijn er zaken die volgens u aandacht verdienen in een kov, dan kunt u reageren door een mail naar de betreffende klassenouder te sturen. U vindt de e-mailadressen van de klassenouders op de site van school (inloggen via het ouderportaal). De klassenouder van de klas van uw kind brengt uw onderwerp tijdens de vergadering naar voren. Het antwoord hoort u vervolgens van de klassenouder.


Vergaderingen
De klassenoudervergaderingen voor het schooljaar 2016-2017 vinden plaats op:
woensdag 2 november 2016 
maandag 13 maart 2017 
donderdag 18 mei 2017