In januari 2016 zijn de volgende onderwerpen besproken.

 

  onderwerp bevoegdheid MR
1    Begroting en meerjarenperspectief advies
2 Vakantieplanning 2017-2017 advies
3 Vaststelling lesvrije dagen volgend schooljaar instemming
4 Vaststelling invulling lesvrije dagen volgend schooljaar    instemming PMR
5 Opzet zomerschool instemming
6 Schoolbrede visie LOB instemming
7 Scenario's n.v.t.