Ouderraad

Ouders/verzorgers hebben een stem in school via de ouderraad. In de vergaderingen komen allerlei actuele zaken en ontwikkelingen aan de orde. De sectordirecteuren zijn in adviserende zin bij de vergadering betrokken.

De algemene ouderavond is voor alle ouders/verzorgers. De avond wordt ingevuld met een actueel thema. Ook wordt het jaarverslag gepresenteerd waaruit blijkt hoe de ouderraad de jaarlijkse bijdrage die gevraagd wordt van ouders/verzorgers voor het schoolfonds besteed heeft. Verder is de ouderraad actief bij diverse andere activiteiten.

De Nieuwe Veste heeft per locatie een ouderraad:

Voor informatie Ouderraad Van Heeckerenlaan klik hier.
Voor informatie Ouderraad Piet Heinstraat klik hier.