De Nieuwe Veste als werkgever 

Goed onderwijs met elkaar
Op de twee locaties van De Nieuwe Veste is er onderwijs voor iedereen: de school is openbaar. In Coevorden aan de Van Heeckerenlaan en in Hardenberg aan de Piet Heinstraat. De onderwijstypen die De Nieuwe Veste aanbiedt zijn: praktijkonderwijs, beroepsgerichte leerwegen basis en kader, gemengde leerweg, theoretische leerweg, mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium. 

Modern én goed onderwijs
Leren kan op allerlei manieren. De onderwijsmethoden op De Nieuwe Veste zijn modern. De landelijke ontwikkelingen worden gevolgd en soms loopt de school zelfs even voorop. De Nieuwe Veste ziet leren als een manier om talent van leerlingen te ontwikkelen. Dus worden leerlingen zoveel mogelijk uitgedaagd met spannende lessen en interessante opdrachten.

Aantrekkelijke werkgever
Wie wil dat medewerkers talenten van leerlingen ontwikkelen moet een goede werkgever zijn.  De Nieuwe Veste biedt medewerkers diverse mogelijkheden en faciliteiten die de school niet alleen een goede, maar ook een aantrekkelijke werkgever maken. Voorbeelden zijn: verhuisvergoeding, goedkoper fitnessen, polisvoordelen, goedkoop reizen met de trein, vergoeding voor hulpmiddelen, onder aantrekkelijke voorwaarden studeren, salderingsregeling reiskosten woon- en werkverkeer. Net als leerlingen kunnen ook medewerkers zich volop ontwikkelen. De mening en vakkundige inbreng van medewerkers wordt gewaardeerd.  
Iedere medewerker:
• neemt deel aan een 360 graden feedback.  De persoonlijke coach helpt bij het opstellen van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
• heeft een jaarlijks POP/functioneringsgesprek met de eigen leidinggevende.

Andere pluspunten
- Voor nieuwe docenten is er een speciaal begeleidingsprogramma.
- Er is een kweekvijver voor potentieel midden managementtalent.
- De Nieuwe Veste is een opleidingsschool.
- De wijze van beoordelen en incidenteel belonen. 
 
De Nieuwe Veste werkt voortdurend aan haar aantrekkelijkheid als werkgever; om die te behouden en te versterken.


VACATURES

Vervanging voor zwangerschapsverlof een docent voor:

Afdeling BGL

Wiskunde      2e gr      0,6 fte

Medio januari 2017 tot medio eind mei. Het betreft lessen in het eerste en tweede leerjaar BK en KB.

Afdeling MAVO

Muziek     2e gr     0,8 fte  

Vanaf 5 december 2016  tot ± de meivakantie.
De lessen worden gegeven binnen mavo en bgl in het eerste en tweede leerjaar. De lessen worden op een aparte locatie, het Cultuurhuis, gegeven. Van de docent wordt dan ook een grote mate van zelfstandigheid verwacht.

Wij verwachten:

  • Betrokkenheid bij onze leerlingen en de school
  • Affiniteit met de doelgroep
  • Een flexibele instelling

Gevraagde competenties:

  • Interpersoonlijk competent
  • Pedagogisch competent
  • Vakinhoudelijk en didactisch competent
  • Samenwerken met een team
  • Samenwerken met omgeving

Wij bieden:
een LB –functie conform de CAO VO 2016-2017.

Informatie
Voor informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met de heer N. Struikman, afdelingsdirecteur BGL/MAVO
T: 0524-593800

Voor informatie kunt u ook contact opnemen met mevrouw A.H. Tump, personeelsconsulent.
T: 05240-593800.

Voor de vacature dienstverlening en commercie kunt u de brief voorzien van uw CV tot 29 september 2016 zenden aan: sollicitatie@sgdnv.nl

Voor de overige vacatures ontvangen wij graag zsm een reactie, wij zullen dan de gesprekken na de herfstvakantie plannen.